Şərq Bazar (SHARG BAZAAR)

Signature

Şərq Bazar (SHARG BAZAAR)
Passiv Yanğın Durdurucu Sistemi / Firestopping & Acoustic systems


Status: Davam edir

Müştəri: MEP-Contractor

Başlama tarixi: 2022

Bitmə tarixi: