Xidmətlər


Karbohidrogen Yanğın Həlləri


Karbohidrogen Yanğın Həlləri
Yanacaq buxarının partlayışları və sonrakı yanğınlar, təzyiqli gəmi partlayışları və sonrakı karbohidrogen yanğınları və yanan tullantılar-maye yanğınları
BİNADA YANGIN DİVARININ MÜHAFİZƏSİ ÜÇÜN TƏDBİRLƏR
AYIRILMIŞ TRANSFORMATOR BARYERİ OLAN TRANSFORMORLARIN MÜDAFİƏSİ
YÜKSƏK TƏHLÜKƏSİZLİK PARÇALI DİVAR VƏ TAVANLAR
YANĞINDAN VƏ TƏSİRLƏRDƏN MÜDAFİƏ HƏLLİ
YANĞINDAN MÜHAFİZƏ OLAN AKUSTİK HƏLLƏR
4 SAATƏ QƏDƏR YANĞIN VƏ PARTLAMA RİSKLİ KANAL HƏLLƏRİ
NEFT KƏŞFİYAT PLATFORMLARI ÜZRƏ TƏHLÜKƏSİZLİK HƏLLİ
DƏNİZİN QORUNMASI (A60, H60 və H120)