Xidmətlər

KONSALTİNQ (Yanğın Təhlükəsizliyi)

Biz yanğın təhlükəsizliyi haqqında məsləhət veririk.

Aktiv Yanğından Mühafizə Sistemi / Fire Safety

Sprinkler, tüstü həyəcan siqnalları, yanğın həyəcan siqnalları, təcili işıqlandırma və s.

Passiv Yanğın Müdafiə Sistemi Firestopping

Pasif Yanğından Mühafizə: Yanğın vəziyyətində ən vacib meyar düzgün qorunmadır. Mühafizə can və mal itkisinə vaxt qazandırsa da, ölkə iqtisadiyyatına töhfə vermək deməkdir. Struktur bütövlüyü ilə bütün sahələrdə yanğından mühafizə ilə məşğul oluruq. Bu bütövlüyə qorunacaq ərazinin quruluşu, dinamikası və ölçüləri daxildir. Bundan sonra ən doğru məhsulu, ən uyğun qalınlıqları və ən yaxşı temperatur meyarlarını yaradırıq. Bütün işimizi öz komandalarımızla birlikdə həyata keçirərək optimal performans əldə edirik. - DƏMİR QURĞULARIN YANGINDAN MÜHAFİZƏSİ - BETON BİNALARDA YANĞINDAN MÜHAFİZƏ ÖRTÜKLƏRİ - TUNELLƏRDƏ VƏ METROLARDA YANGINDAN MÜHAFİZƏ ÖRTÜKLƏRİ - AHŞAP BİNALARINA YANGINLA MÜCADİLƏ MÜHAFİZƏ ÖRTÜKLƏRİ - ELEKTRİK XƏTLƏRİ VƏ AVADANLIQLARININ YANĞINDAN MÜHAFİZƏ ÖRTÜKLƏRİ

Betonun kəsilməsi, deliklərin açılması və kimyəvi anker əkilməsi

Betonun almaz alətləri ilə kəsilməsi, deliklərin açılması, kimyəvi ankraj quraşdırılması işləri aparan ixtisaslaşmış bir şirkətik. Azərbaycanın ən böyük tikinti layihələrində iştirak edirik.

Passiv Yanğın Müdafiə Sistemi / Fireproofing Protection

Passiv Yanğın Müdafiə Sistemi / Fireproofing Protection

Poliuretan Süngər Yanğından Mühafizə

Poliuretan Süngər Yanğından Mühafizə Vizyon , süngər və onun törəmələri üçün yüksək dərəcədə belə alışmayan su əsaslı, qeyri-üzvi maye məhsullar hazırlamışdır.
Məhsulumuz STC-Fire məhsuludur.
Videolarımıza baxaraq məhsulu daha yaxından tanıya bilərsiniz.